FPT Telecom - Để gần nhau hơn!

Kết nối - Không chỉ về khoảng cách không gian, địa lý, mà đó còn là sự kết nối về nguồn cội, về tình cảm ruột thịt và những người thân yêu. "Không gì có thể ngăn cản được một trái tim mong cầu hạnh phúc Không có con đường nào đẹp bằng đường về nhà"